بازیگران ماهِ پردهی ایران؛ خرداد ۹۷

 

بازیگران ماهِ پردهی ایران؛ خرداد ۹۷


تحلیل نقش چهار بازیگر پردهی ایران را در فیلم هایی که اخیرا بازی کرده اند. علی باقری در خوک، پریناز ایزدیار در خوک بهرام رادان در چهارراه استانبول و ماهور الوند در چهارراه استانبول.