سریال «مک مافیا»؛ روایتی از مافیای روسیه

 

سریال «مک مافیا»؛ روایتی از مافیای روسیه


خلاصه داستان الکس پسر خانواده ای روسی است که در لندن خانمدگی می کند. پدر او تاجری تبعیدی است. الکس خانمدگی مستقلی برای خودش دست و پا کرده اما گذشته خانواده اش دست از سرش بر نمی دارد و پایش را به ماجراهایی پر تنش و خشونت بار می کشاند.