«عشق و چیز‌های دیگر»؛ نامه‌های سرگشاده به مخاطبِ ناشناس

 

«عشق و چیز‌های دیگر»؛ نامه‌های سرگشاده به مخاطبِ ناشناس


در میان صف های طولانی جشنواره فجر، صف دیگری برای خرید جدیدترین رمان دو نویسنده سرشناس، یکی در خیابان انقلاب و یکی در مرکز خرید کورش تشکیل شد و تعجب برانگیز بود. واقعا دلیل این استقبال و ایستادن در صف های طولانی چیست؟ جهانِ داستانی مصطفی مستور چه چیزی دارد که با انتشار هر کتابی خیلی سریع نسخه ها فروخته می شود و به چاپ های بعدی می رسد.