فریاد درون : اینسترومنتال Babylon از پروفسور کیلومناتی | لویترا

 

فریاد درون : اینسترومنتال Babylon از پروفسور کیلومناتی | لویترا


فریاد درون :

اینسترومنتال موزیکیست بی کلام عاری از هر گونه آواز و صدای خواننده ، گیرایی و قدرت کار یک آهنگ ساز در اینگونه موسیقی نمود پیدا میکند زیرا دیگر صدای و آوایی از خواننده نیست که جلب توجه کند و این کار تماما بر عهده ی موسیقیست ، چون در این نوع موسیقی آوایی از خواننده نیست ما در لویترا به آن لقب فریاد درون داده ایم.

دانلود با کیفیت 128 از لینک مستقیم دانلود با کیفیت 320 از لینک مستقیم

 

فریاد درون : اینسترومنتال Babylon از پروفسور کیلومناتی | لویترا


فریاد درون :

اینسترومنتال موزیکیست بی کلام عاری از هر گونه آواز و صدای خواننده ، گیرایی و قدرت کار یک آهنگ ساز در اینگونه موسیقی نمود پیدا میکند زیرا دیگر صدای و آوایی از خواننده نیست که جلب توجه کند و این کار تماما بر عهده ی موسیقیست ، چون در این نوع موسیقی آوایی از خواننده نیست ما در لویترا به آن لقب فریاد درون داده ایم.

دانلود با کیفیت 128 از لینک مستقیم دانلود با کیفیت 320 از لینک مستقیم