فریاد درون : اینسترومنتال Caltex Fugue از احسان ضیا | لویترا

 

فریاد درون : اینسترومنتال Caltex Fugue از احسان ضیا | لویترا


توضیحات

آهنگساز

احسان ضیا

تاریخ انتشار

12 فروردین 1397

فریاد درون :

اینسترومنتال موزیکیست بی کلام عاری از هر گونه آواز و صدای خواننده ، گیرایی و قدرت کار یک آهنگ ساز در اینگونه موسیقی نمود پیدا میکند زیرا دیگر صدای و آوایی از خواننده نیست که جلب توجه کند و این کار تماما بر عهده ی موسیقیست ، چون در این نوع موسیقی آوایی از خواننده نیست ما در لویترا به آن لقب فریاد درون داده ایم.

این اینسترومنتال تحت لیبل دیوار تولید و پخش شده است

دانلود با کیفیت 128 از لینک مستقیم دانلود با کیفیت 320 از لینک مستقیم

 

فریاد درون : اینسترومنتال Caltex Fugue از احسان ضیا | لویترا


توضیحات

آهنگساز

احسان ضیا

تاریخ انتشار

12 فروردین 1397

فریاد درون :

اینسترومنتال موزیکیست بی کلام عاری از هر گونه آواز و صدای خواننده ، گیرایی و قدرت کار یک آهنگ ساز در اینگونه موسیقی نمود پیدا میکند زیرا دیگر صدای و آوایی از خواننده نیست که جلب توجه کند و این کار تماما بر عهده ی موسیقیست ، چون در این نوع موسیقی آوایی از خواننده نیست ما در لویترا به آن لقب فریاد درون داده ایم.

این اینسترومنتال تحت لیبل دیوار تولید و پخش شده است

دانلود با کیفیت 128 از لینک مستقیم دانلود با کیفیت 320 از لینک مستقیم