متن آلبوم یک اپیکور

 

متن آلبوم یک اپیکور


بعد از آلبوم جمعه شب (مشاهده متن آلبوم) و پس از انتظاری نسبتا طولانی و با تاخیری چند ساعته سرانجام آلبوم “یک” از گروه محبوب اپیکور منتشر شد. این آلبوم دارای هشت قطعه است که چهارتای آن (اعم از بچه بالاست ، خالطور ، ژیگولا و شاه و بی بی) قبلا به صورت سینگل ترک منتشر شده بودند. موضوعات مطرح شده در آلبوم دارای تنوع نسبتا بوده و شامل اجتماعی ، سیاسی ، فلسفی و گنگ میشود.

متن تمام قطعات این آلبوم به صورت اختصاصی و با دقت تهیه شده است. برای حمایت از ما میتوانید در کانال تلگرام ما عضو شده و قطعات را که همگی همراه با متن افزوده تهیه شده اند به اشتراک بگذارید.

.تمام آهنگ ها همراه با متن افزوده میباشد ، اگر با این قابلیت آشنایی ندارید اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده هر مطلب روی آن کلیک کنید
 1. متن آهنگ ما یکیم تو چی
 2. متن آهنگ بگو یادته
 3. متن آهنگ اپیکوری
 4. متن آهنگ خالطور
 5. متن آهنگ شاه و بی بی
 6. متن آهنگ ژیگولا
 7. متن آهنگ بچه بالاس
 8. متن آهنگ گاهی وقتا
دانلود به صورت یکجا با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود به صورت یکجا با کیفیت 320 به همراه متن افزوده #disk-player-container_22148 div.dap-playlist {display:block !important;}#disk-player-container_22148 {border:1px solid #111111 !important;background-image: url();background-repeat: repeat;}#disk-player-container_22148 div.dap-jplayer {background-color:rgba(24,24,24,1.0) !important;}#disk-player-container_22148 div.dap-interface {background-color:rgba(30,30,30,1.0) !important;border-top-color:#2D2D2D !important;}#disk-player-container_22148 div.dap-playlist li {background-color:rgba(17,17,17,1.0) !important;border-top:1px solid #303030;}#disk-player-container_22148 div.dap-playlist li:hover, #disk-player-container_22148 div.dap-type-playlist div.dap-playlist li.dap-playlist-current:hover {background-color:rgba(34,34,34,1.0) !important;}#disk-player-container_22148 div.dap-type-playlist div.dap-playlist li.dap-playlist-current {background:rgba(42,42,42,1.0) !important;}#disk-player-container_22148 .dplayer-scrollbar .scrollbar {background:rgba(51,51,51,1.0) !important;}#disk-player-container_22148 .dap-play, #disk-player-container_22148 .dap-pause, #disk-player-container_22148 .dap-previous, #disk-player-container_22148 .dap-next, #disk-player-container_22148 .dap-stop {background-color:rgba(0,0,0,1.0) !important;}#disk-player-container_22148 ul.dap-toggles {background:rgba(51,51,51,1.0) !important;}#disk-player-container_22148 div.dap-seek-bar, #disk-player-container_22148 div.dap-volume-bar {background:#4A4A4A !important;}#disk-player-container_22148 div.dap-interface a, #disk-player-container_22148 div.dap-interface li a, #disk-player-container_22148 div.dap-type-playlist div.dap-playlist a, #disk-player-container_22148 div.dplayer-current-track .dplayer-title {color:#ffffff !important;}#disk-player-container_22148 div.dap-interface a:hover, #disk-player-container_22148 div.dap-type-playlist div.dap-playlist a:hover {color:#999999 !important;}#disk-player-container_22148, #disk-player-container_22148 span.dap-artist, #disk-player-container_22148 span.dap-numbers {color:#999999 !important;}#disk-player-container_22148 div.dap-volume-bar-value, #disk-player-container_22148 div.dap-play-bar, #disk-player-container_22148 .dplayer-scrollbar .thumb {background:#1862ae !important;}#disk-player-container_22148 div.dap-progress {background:#999999 !important;}
(function($) { $(document).ready(function() { var tinyFunctionGlobal; var myPlaylist = new jPlayerPlaylist({ jPlayer: "#jquery_jplayer_22148", cssSelectorAncestor: "#jp_container_22148" }, [{title:"01: Ma Yekim To Chi",artist:"Epicure",download:["http://bit.ly/2MfQn1d",""],mp3:"http://dl.mustext.com/Albums/Epicure%20-%20Yek/01.%20EpiCure%20-%20Ma%20Yekim%20To%20Chi%20(128).mp3",oga:"http://dl.mustext.com/Albums/Epicure%20-%20Yek/01.%20EpiCure%20-%20Ma%20Yekim%20To%20Chi%20(128).mp3",poster:"http://levitra-vardenafil-buy.net/wp-content/uploads/2018/08/Epicure-Yek-Album.jpg"},{title:"02: Begoo Yadete",artist:"Epicure",download:["http://bit.ly/2OA9ijX",""],mp3:"http://dl.mustext.com/Albums/Epicure%20-%20Yek/02.%20EpiCure%20-%20Begoo%20Yadete%20(128).mp3",oga:"http://dl.mustext.com/Albums/Epicure%20-%20Yek/02.%20EpiCure%20-%20Begoo%20Yadete%20(128).mp3",poster:"http://levitra-vardenafil-buy.net/wp-content/uploads/2018/08/Epicure-Yek-Album.jpg"},{title:"03: EpiCury",artist:"Epicure",download:["http://bit.ly/2vJsyV6",""],mp3:"http://dl.mustext.com/Albums/Epicure%20-%20Yek/03.%20EpiCure%20-%20EpiCury%20(128).mp3",oga:"http://dl.mustext.com/Albums/Epicure%20-%20Yek/03.%20EpiCure%20-%20EpiCury%20(128).mp3",poster:"http://levitra-vardenafil-buy.net/wp-content/uploads/2018/08/Epicure-Yek-Album.jpg"},{title:"04: Khaltoor",artist:"Epicure",download:["http://bit.ly/2Motdoo",""],mp3:"http://dl.mustext.net/MP3/EpiCure-Khaltoor%20(128).mp3",oga:"http://dl.mustext.net/MP3/EpiCure-Khaltoor%20(128).mp3",poster:"http://levitra-vardenafil-buy.net/wp-content/uploads/2018/08/Epicure-Yek-Album.jpg"},{title:"05: Shah O Bibi",artist:"Epicure",download:["http://bit.ly/2vBjstF",""],mp3:"http://dl.mustext.com/MP3/EpiCure%20-%20Shah%20o%20Bibi%20(128).mp3",oga:"http://dl.mustext.com/MP3/EpiCure%20-%20Shah%20o%20Bibi%20(128).mp3",poster:"http://levitra-vardenafil-buy.net/wp-content/uploads/2018/08/Epicure-Yek-Album.jpg"},{title:"06: Jigoola",artist:"Epicure & Nirad",download:["http://bit.ly/2LOgB6B",""],mp3:"http://dl.mustext.com/MP3/EpiCure%20-%20Jigoola%20(Ft%20Nirad)%20(128).mp3",oga:"http://dl.mustext.com/MP3/EpiCure%20-%20Jigoola%20(Ft%20Nirad)%20(128).mp3",poster:"http://levitra-vardenafil-buy.net/wp-content/uploads/2018/08/Epicure-Yek-Album.jpg"},{title:"07: Bache Balas",artist:"Epicure",download:["http://bit.ly/2KOnHa7",""],mp3:"http://dl.mustext.com/MP3/EpiCure%20-%20Bache%20Balas%20(128).mp3",oga:"http://dl.mustext.com/MP3/EpiCure%20-%20Bache%20Balas%20(128).mp3",poster:"http://levitra-vardenafil-buy.net/wp-content/uploads/2018/08/Epicure-Yek-Album.jpg"},{title:"08: Gahi Vaghta",artist:"Epicure",download:["http://bit.ly/2OwaBjS",""],mp3:"http://dl.mustext.com/Albums/Epicure%20-%20Yek/08.%20EpiCure%20-%20Gahi%20Vaghta%20(128).mp3",oga:"http://dl.mustext.com/Albums/Epicure%20-%20Yek/08.%20EpiCure%20-%20Gahi%20Vaghta%20(128).mp3",poster:"http://levitra-vardenafil-buy.net/wp-content/uploads/2018/08/Epicure-Yek-Album.jpg"},], { swfPath: "https://mustext.com/wp-content/plugins/disk-player/js", solution: "html, flash", //test if the swfPath is correct ( "flash, html" ) supplied: "mp3,oga", wmode: "window", smoothPlayBar: true, keyEnabled: true, preload: "none", size: { width: "80", height: "110", //80 + margin cssClass: "" }, audioFullScreen: false //Allows the audio poster to go full screen via keyboard }); // ----- get current track - //event.play $("#jquery_jplayer_22148").bind($.jPlayer.event.play, function(event) { var current = myPlaylist.current; /////tinyFunctionGlobal(current); if ($.isFunction(tinyFunctionGlobal)) { tinyFunctionGlobal(current); } $("#dplayer-current-track_22148 .dplayer-title, #dplayer-current-track_22148 .dplayer-artist").empty(); $("#dplayer-current-track_22148 .dplayer-title").prepend(myPlaylist.playlist[myPlaylist.current].title); $("#dplayer-current-track_22148 .dplayer-artist").prepend(myPlaylist.playlist[myPlaylist.current].artist); }); //event.ready $("#jquery_jplayer_22148").bind($.jPlayer.event.ready, function(event) { $("#dplayer-current-track_22148 div").empty(); $("#dplayer-current-track_22148 .dplayer-title").append(myPlaylist.playlist[myPlaylist.current].title); $("#dplayer-current-track_22148 .dplayer-artist").append(myPlaylist.playlist[myPlaylist.current].artist); }); // ----- scrollbar --------- $(window).load({noncache: new Date().getTime()},function() { var tinyScrollbarEvent; var displayHowmanyItems = "9"; var thumbClick; setTimeout(function(){ var $tinyScrollbar = $("#scrollbar22148").tinyscrollbar( { thumbSize: 25, axis: "y", wheel:false } ); ///////////////////////// tinyScrollbarEvent = $tinyScrollbar.data("plugin_tinyscrollbar"); tinyFunctionGlobal = function(theIndex) { //////////////////////////////// var trackCurrentHeight = 0; var tracksTotalHeight = 0; var $scrollbar = $("#scrollbar22148"); var itemsTracks = $("#scrollbar22148 li"); //.length $(itemsTracks).each(function(i) { if (i viewportHeight) { tinyScrollbarEvent.update(trackCurrentHeight + (theIndex+1) - 1); } var $thumbScrollbar = $scrollbar.find(".track-dplayer .thumb"); if ( ($thumbScrollbar.offset().top + $thumbScrollbar.height()) > ($scrollbar.offset().top + $scrollbar.height()) ) { $thumbScrollbar.css({ top: $scrollbar.height() - $thumbScrollbar.height() }); } } }, 2500); }); // ------------------------- // ----- parent container // hide volume var isTouch = "ontouchstart" in window || "onmsgesturechange" in window ? true : false; ////if (!isTouch) { var $container = $( "#disk-player-container_22148" ); var $id = "22148"; /* $(window).on("resize", function(e) { //$container.bind("resize", function(e) { var parentWidth = $container.parent().width(); //alert(parentWidth + " - " + $container.width()); if (parentWidth < 385) { $container.find(".dap-volume-max, .dap-volume-bar, .dap-mute").hide(); $container.find("ul.dap-toggles").hide(); $container.find(".dap-interface ul.dap-controls").css( { marginLeft: "0px !important" } ); } else { $container.find(".dap-volume-max, .dap-volume-bar, .dap-mute").show(); $container.find("ul.dap-toggles").show(); $container.find(".dap-interface ul.dap-controls").css( { marginLeft: "80px !important" } ); } });//resize setTimeout(function(){ $container.trigger("resize") }, 1000); */ ////} // ------------------------- });//ready })(jQuery);
 • Ma Yekim To Chi - Epicure
 • Begoo Yadete - Epicure
 • EpiCury - Epicure
 • Khaltoor - Epicure
 • Shah O Bibi - Epicure
 • Jigoola - Epicure & Nirad
 • Bache Balas - Epicure
 • Gahi Vaghta - Epicure
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

نوشته متن آلبوم یک اپیکور اولین بار در لویترا | متن آهنگ ایرانی و خارجی پدیدار شد.