متن آهنگ امسال سالمه از جی و لی و سیج | لویترا

 

متن آهنگ امسال سالمه از جی و لی و سیج | لویترا


دانلود آهنگ امسال سالمه از جی و لی و سیج

امسال سالمه

حس و حالمه

احساساتمه

نه شکی نیست

دیوارو میشکونم

این راهو میرونم

بیداره این جونم

این بار الکی نیست

حسی تومه میگه رسید روزش

آتیشم بره تو هر چشی دودش

لاتی نمیخوام از کسی پوزش

میزنم میرم قبلا تستی بودش

میشم حسی شوتش

ترافو میرم با هلی کوپش

خیلی تو چش

میگی زندگیه میگم غلقیه نباید خیلی تو بدی رو بش

اگه من نه پ کی

من که نشده من الکی

تا میرم جلو وضع بدک نی

وقت هدر نی

زندگی میخوام بیل گیستی طور

درویش ولی ته کیسه پر

جاده ی یخ زده یه نمه لیز

بخور شلو و ریلکس برو جلو بی مکس

همه آسارو آس برو با دست تیز ببر

این کره با منه

این باره آخره

پس منم میرم سک بالا

سلامتی شهر بازی تا اکباتان

همه بچه مشتیا لشا وحشیا

اونا که بات با سر تا تش میان

حسی تو منه ، که عاشق زنده بودنه

آبیه نابیه حس بودنه

امسال سالمه

حس و حالمه

احساساتمه

نه شکی نیست

دیوارو میشکونم

این راهو میرونم

بیداره این جونم

این بار الکی نیست

امسال سالمه

حس و حالمه

احساساتمه

نه شکی نیست

دیوارو میشکونم

این راهو میرونم

بیداره این جونم

این بار الکی نیست

هزار و سیصد و نود هفته مثبتا موند الان منفیا رفته

چهار صبح میریم ما افتر ، مهم نیست همه جا واسمون حرفه

امسال نمیدم دم به تله

آرزوم از قبل گنده تره

تا لان هرچی بز برده کمه

تنهایی میشم من بمب ی تنه

کار ناوالو ، با موزیک باحالو

شروع میکنیم سالو

میکوبیم تا چهارو

از برج ی پره فکر

کلی کیف دوره کیک

جمعیم بازم

ما ی تیم

ثابتیم

پایتیم

میریم با سگیلاسم

سرو بالا میدم پررو رو به جلو

میدونم با منه شانس

اگه دنیا عقب باشه

بیوفته به پام بازم میدم من آوانس

مث فیلم شده زندگیم

میخوان ببینن عقب نیوفتن از این سانس

میسازم دوباره خودمو من

ساله جدید رنسانس

چون که

سیصد و شصت و پنج روز دوازده ماه

بیست و چهار ساعت

میکنن به این مردم به موفقیت من عادت

اگه رفتنی شدی برو تخت باز واسشو

با یه باد بادباک شو

برو بالا

برو بالا

اگه رفتنی شدی برو تخت باز واسش تو

جای آفتاب بلند شو

برو بالا

بیا بتکونیم امسالو ما

بعدش بریم قاطی ستاره ها

چشارو ما اشاره ها

بازم بیان به سمت کار ما

اون دنیامون مسابقس

اونی توش برده که جدا برقصه

نه الکی به مدا بچسبه

تبدیل شه به خدا ی لحظه

زندگی موزیکا لا لا نه

ملودیا مشتیو باحالن

آ

یه تشکر از مامانم

که پیشرفت کردم تو سالا من

چون چشم به هم بزنی داستانت تمونه

هر پیرمردی پارسال جوونه

کاری کن بشی راستکاره زمونه

نگن باز کارش همونه

دورم

صد در صد توکل

دارم

ا بس تنفر

بازم مصرف هر شب الکل

ایده بشه از مغزم ترشح

بشم یه چی بین سغراط و مورتزا

حتی از خرداد تا مرداد

میمونم من پرکار و پرکار

زمین کمه من دنبال دنیام

امسال سالمه

حس و حالمه

احساساتمه

نه شکی نیست

دیوارو میشکونم

این راهو میرونم

بیداره این جونم

این بار الکی نیست

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های لویترا دانلود کنید

دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده

 

متن آهنگ امسال سالمه از جی و لی و سیج | لویترا


دانلود آهنگ امسال سالمه از جی و لی و سیج

امسال سالمه

حس و حالمه

احساساتمه

نه شکی نیست

دیوارو میشکونم

این راهو میرونم

بیداره این جونم

این بار الکی نیست

حسی تومه میگه رسید روزش

آتیشم بره تو هر چشی دودش

لاتی نمیخوام از کسی پوزش

میزنم میرم قبلا تستی بودش

میشم حسی شوتش

ترافو میرم با هلی کوپش

خیلی تو چش

میگی زندگیه میگم غلقیه نباید خیلی تو بدی رو بش

اگه من نه پ کی

من که نشده من الکی

تا میرم جلو وضع بدک نی

وقت هدر نی

زندگی میخوام بیل گیستی طور

درویش ولی ته کیسه پر

جاده ی یخ زده یه نمه لیز

بخور شلو و ریلکس برو جلو بی مکس

همه آسارو آس برو با دست تیز ببر

این کره با منه

این باره آخره

پس منم میرم سک بالا

سلامتی شهر بازی تا اکباتان

همه بچه مشتیا لشا وحشیا

اونا که بات با سر تا تش میان

حسی تو منه ، که عاشق زنده بودنه

آبیه نابیه حس بودنه

امسال سالمه

حس و حالمه

احساساتمه

نه شکی نیست

دیوارو میشکونم

این راهو میرونم

بیداره این جونم

این بار الکی نیست

امسال سالمه

حس و حالمه

احساساتمه

نه شکی نیست

دیوارو میشکونم

این راهو میرونم

بیداره این جونم

این بار الکی نیست

هزار و سیصد و نود هفته مثبتا موند الان منفیا رفته

چهار صبح میریم ما افتر ، مهم نیست همه جا واسمون حرفه

امسال نمیدم دم به تله

آرزوم از قبل گنده تره

تا لان هرچی بز برده کمه

تنهایی میشم من بمب ی تنه

کار ناوالو ، با موزیک باحالو

شروع میکنیم سالو

میکوبیم تا چهارو

از برج ی پره فکر

کلی کیف دوره کیک

جمعیم بازم

ما ی تیم

ثابتیم

پایتیم

میریم با سگیلاسم

سرو بالا میدم پررو رو به جلو

میدونم با منه شانس

اگه دنیا عقب باشه

بیوفته به پام بازم میدم من آوانس

مث فیلم شده زندگیم

میخوان ببینن عقب نیوفتن از این سانس

میسازم دوباره خودمو من

ساله جدید رنسانس

چون که

سیصد و شصت و پنج روز دوازده ماه

بیست و چهار ساعت

میکنن به این مردم به موفقیت من عادت

اگه رفتنی شدی برو تخت باز واسشو

با یه باد بادباک شو

برو بالا

برو بالا

اگه رفتنی شدی برو تخت باز واسش تو

جای آفتاب بلند شو

برو بالا

بیا بتکونیم امسالو ما

بعدش بریم قاطی ستاره ها

چشارو ما اشاره ها

بازم بیان به سمت کار ما

اون دنیامون مسابقس

اونی توش برده که جدا برقصه

نه الکی به مدا بچسبه

تبدیل شه به خدا ی لحظه

زندگی موزیکا لا لا نه

ملودیا مشتیو باحالن

آ

یه تشکر از مامانم

که پیشرفت کردم تو سالا من

چون چشم به هم بزنی داستانت تمونه

هر پیرمردی پارسال جوونه

کاری کن بشی راستکاره زمونه

نگن باز کارش همونه

دورم

صد در صد توکل

دارم

ا بس تنفر

بازم مصرف هر شب الکل

ایده بشه از مغزم ترشح

بشم یه چی بین سغراط و مورتزا

حتی از خرداد تا مرداد

میمونم من پرکار و پرکار

زمین کمه من دنبال دنیام

امسال سالمه

حس و حالمه

احساساتمه

نه شکی نیست

دیوارو میشکونم

این راهو میرونم

بیداره این جونم

این بار الکی نیست

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های لویترا دانلود کنید

دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده