متن آهنگ برو از ادی عطار | لویترا

 

متن آهنگ برو از ادی عطار | لویترا


دانلود آهنگ برو از ادی عطار

برو برو ، برو برو

من نمیگم تو بمون ، برو برو

رفتی تو از خیالمون ، برو برو

من نمیگم تو بمون ، برو برو

رفتی تو از خیالمون ، برو برو

اشتباه من بود ، که بمونم با تو

سادگیِ قلبم ، که داشتم هواتو

توو خودم میریختم این حس و حالو با تو

دیگه کم آوردم نمیخوام اون نگاهتو

من نمیگم تو بمون ، برو برو

رفتی تو از خیالمون ، برو برو

من نمیگم تو بمون ، برو برو

رفتی تو از خیالمون ، برو برو

پاشو برو ، رفتی از فکرم ول کن دلِ منو

پاشو برو ، جاتو یکی گرفت که میخواد خیلی منو

پاشو برو ، رفتی از فکرم ول کن دلِ منو

پاشو برو ، جاتو یکی گرفت که میخواد خیلی منو

من نمیگم تو بمون ، برو برو

رفتی تو از خیالمون ، برو برو

من نمیگم تو بمون ، برو برو

رفتی تو از خیالمون ، برو برو

حرفی بزن و ، یا بشنو منو

از امروز من و تو ، بی حسابیم برو

فکر خودتی ، باید یه مدتی

ما جدا بشیم ، تو پاشو برو

من نمیگم تو بمون ، برو برو

رفتی تو از خیالمون ، برو برو

من نمیگم تو بمون ، برو برو

رفتی تو از خیالمون ، برو برو

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های لویترا دانلود کنید

دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده

 

متن آهنگ برو از ادی عطار | لویترا


دانلود آهنگ برو از ادی عطار

برو برو ، برو برو

من نمیگم تو بمون ، برو برو

رفتی تو از خیالمون ، برو برو

من نمیگم تو بمون ، برو برو

رفتی تو از خیالمون ، برو برو

اشتباه من بود ، که بمونم با تو

سادگیِ قلبم ، که داشتم هواتو

توو خودم میریختم این حس و حالو با تو

دیگه کم آوردم نمیخوام اون نگاهتو

من نمیگم تو بمون ، برو برو

رفتی تو از خیالمون ، برو برو

من نمیگم تو بمون ، برو برو

رفتی تو از خیالمون ، برو برو

پاشو برو ، رفتی از فکرم ول کن دلِ منو

پاشو برو ، جاتو یکی گرفت که میخواد خیلی منو

پاشو برو ، رفتی از فکرم ول کن دلِ منو

پاشو برو ، جاتو یکی گرفت که میخواد خیلی منو

من نمیگم تو بمون ، برو برو

رفتی تو از خیالمون ، برو برو

من نمیگم تو بمون ، برو برو

رفتی تو از خیالمون ، برو برو

حرفی بزن و ، یا بشنو منو

از امروز من و تو ، بی حسابیم برو

فکر خودتی ، باید یه مدتی

ما جدا بشیم ، تو پاشو برو

من نمیگم تو بمون ، برو برو

رفتی تو از خیالمون ، برو برو

من نمیگم تو بمون ، برو برو

رفتی تو از خیالمون ، برو برو

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های لویترا دانلود کنید

دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده