متن آهنگ بلک لیست متیشکا | لویترا

 

متن آهنگ بلک لیست متیشکا | لویترا


دانلود آهنگ بلک لیست متیشکا

[ورس یک]

حقیقت داره اره اره اره حقیقت داره

زر زر تعطیل وظیفت کاره

مغزا گرسنن سفینست راهش

وضعیت گوهه همه در هم اینجا سوا ممنوعه

هشتگ خدام باما بد بوده

حقارت خوبه؟؟ دیدی داشم بکار* بوده

پرده پاره شد بوش در اومد باز

از دیوار موش در اومد لاش

زد برد کرد خورد تو جیب همه دست برد

تا۷نسلشم پس برد دنیای مارو که سگ خورد

تاریخ معاصرم دست خورد

از اصل افتاد از اسب برد

مااینجاییم پس توام باش ینی

زخم زدن به جوونا باز ولی

مرهم باش جون ننت اوس کریم

پوست کندین از این مردم هوف ولی

دنیا نمیمونه اینطور خونسردیم

صبر تموم‌ شه بوف ردیم

[ورس دو]

دنیا بزرگ شد بزرگتر شدیم

دنیا عجیب شد عجیب تر شدیم

دنیا مریض شد مریض تر شدیم

جیبا خالی شد کوچیکتر شدیم

هی ساختیم پس نزدیم

هی سوختیم دم نزدیم

هی باختیم عر نزدیم

نشنید هیچکس درد منی که

دادنزدم تا تو داد بزنی

چک خوردم شدم پخش زمین

داد نزدم تا تو داد بزنی

ناموس دیدم دست فقیه

دادنزدم تا تو داد بزنی

گوشکن بفهم مغز خمیر

[ورس سه]

خون ماها توی شیشه لبا همه بسته

یارو مارد د*ل کرده و اون بالا نشسته

پولا میره توی جیبش شمشا توی دستش

اقازاده نیویورکه تو ویلاش نشسته

درس پس میدم جلو همتون درس پس میدم

فقر فرهنگه رک تر بگم

نسل سوخته پر پر میشن

پول پرستن دزد تر میشن

پوز خند بی شرم

خون بریزن راحت میشن

گرگن پی گوسفند و میرن

ما اینجاییم پس توام باش ینی

زخم زدن به جوونا باز ولی

مرهم باش جون ننت اوس کربم

پوست کندین از این مردم هوف ولی

دنیا نمیمونه اینطور خونسردیم

صبر تموم شه بوف ردیم

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های لویترا دانلود کنید

دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده