متن آهنگ به من نزدیک نشو از آرمین لوکاس | لویترا

 

متن آهنگ به من نزدیک نشو از آرمین لوکاس | لویترا


دانلود آهنگ به من نزدیک نشو از آرمین لوکاس

[اینترو]

به من نزدیک نشو

نمیتونی بکنی تو تسلیم منو

بی جا منو تهدید نکن

به جا زندگیم دادم ترجیح رپو

به من نزدیک نشو

به من نزدیک نشو

نمیشه بکنی منو دستگیر

بترسین ازم دیدین تو تصویر منو

[ورس یک]

در دیزی بازه حیای گربه کجاس

بدون سر تیزی روی گلو مرده خوراس

سر پیری کله گیری تله میشینی

نه نمیگی خفه میشی بعد اینکه گم شه دلار

صبحشه خمار قفل دار

که هر شب برده قمار جفتشه دوبار

لنگ بلیط خرج فزیکیت

از بس خسته میشی تو کنج اتاق

*ون گشاد میکنی دلتو تنگ

یکی ی روز خوشحال میمونی

کنفو شب بشی

تهش که چی تهش مرگه

دست خط من رو هر برگ پی تو هست رفیق

آره آره آره آره آره خودشه

آره آره آره آره آره خودمم

آره آره آره آره آره خودتیو

باور داری منو تو جاودانه شدنم

[پل]

همیشه ناله هات میرقصن

قایقات بی حرکتنو

*ایه هات میچسبن گلوت

[ورس دو]

چیزی که تو مخته توو افکار من نی

یکی أ ما نی بدون رفتار قبلیش

افسار تو که توی دستای من نی

ولی تغییر کردی با اشعار سمیم و

حرفای تلخی که حقیقت بودو

آره برد کرده هر کی شبیه من بوده

حتی *ه تو مغزشم باشه حریفم خوبه

چون قدرت توی دستام هستو

وقتی که عمر هستو دیگه سریع تر میده پا

[اوترو]

به من نزدیک نشو

نمیتونی بکنی تو تسلیم منو

بی جا منو تهدید نکن

به جا زندگیم دادم ترجیح رپو

به من نزدیک نشو

به من نزدیک نشو

نمیشه بکنی منو دستگیر

بترسین ازم دیدین تو تصویر منو

به من نزدیک نشو

به من نزدیک نشو

(…ترسو…)

به من نزدیک نشو

به من نزدیک نشو

به من نزدیک نشو

به من نزدیک نشو

نمیشه بکنی منو دستگیر

بترسین ازم دیدین تو تصویر منو

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های لویترا دانلود کنید

دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده