متن آهنگ به نام از موئر | لویترا

 

متن آهنگ به نام از موئر | لویترا


دانلود آهنگ به نام از موئر

به نام حق ، که خوردنش

اونی که خورد جای حبس رفت کت تنش

رانتِ دولتش شد سلاح و فرصتش

مینازه به مال و قدرتش

هی میباله به نام و شهرتش

به نام هنر ، که خفش کردیم ازش کندیم

سر بریدیم سطحی شد و

دیدیم باخت صد هیچو

به فرهنگای نوپا خراب شدن پلا

آرتیست بی مرز شد طرفدار گناه

به نام عشق ، که رفت توو جیب رفت توو شرت

عوض میشه هی از رو تیپ از رو مدش

زیر و رو کشیا بد سوتی زد توو ذوق

خیانت عادی میشه هم کوچیک هم بزرگش

به نام فرهنگ که رسیده به جای باریکش

رو به موته و نشستیم به پای بالینش

فردا دایورت رو چپو راستیه چرا

که ننگو ما بنویسم توو کتاب تاریخش

به نام ایرانِ پیر

یه گربه خسته با ردپای شیر

گریه فرشته ، خنده های دیو

پرچم خونی ، زجه ی های گیو

به نام اجتماع توو انزوا

قبلیا اشتباه رو اشتباه

بعدیا اژدهان توو چشم ما

پنبه شدن رشته ها

غذای فاسد یعنی چی

یعنی کور شدن اشتها

به نام شهرم

که غرقِ عقده اس مستِ دوده

رسیده ته بن بست جنگه پوله بالا

لنگ نونه پایین

شکاف طبقاتش ، یه شهره تلفاتش

مطمئنم تا ابد میمونه طبعاتش

به نام فقر ، شرم ، توو نفس مرد

سفره بدون گوشت

طعم ترک دست

فکر فردای زن و بچه عرق سرد

میشینه رو پیشونیش

همون فکرا میشه مرض قلب

به نام زندگی که لهِ زیره بدهیاست

سره کیسه شله تورمه میگه بده بیاد

میشه جیبِ خالی دله سیاه

بی ارزشی مثل ریال درست میشه چه شکلی ها؟

به نام رپ ، که چرکای مغزمو کرد کلمه

تا باز کنم من چشمای بسته رو

موئرو گذاشتش وسط سیر

تا مو هم به تنت سیخ بشنوی فریادِ قلبمو

به نام حق

توو سفیدی سیاهی

توو سیاهی سفیدم

رد نشدم راحت از هرچی که دیدم

به نام هنر

تو سفیدی سیاهی

تو سیاهی سفیدم

رد نشدم راحت از هرچی که دیدم

به نام عشق

تو سفیدی سیاهی

تو سیاهی سفیدم

رد نشدم راحت از هرچی که دیدم

به نام فرهنگ

تو سفیدی سیاهی

تو سیاهی سفیدم

رد نشدم راحت از هرچی که دیدم

به نام رپ

 

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های لویترا دانلود کنید

دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده

 

متن آهنگ به نام از موئر | لویترا


دانلود آهنگ به نام از موئر

به نام حق ، که خوردنش

اونی که خورد جای حبس رفت کت تنش

رانتِ دولتش شد سلاح و فرصتش

مینازه به مال و قدرتش

هی میباله به نام و شهرتش

به نام هنر ، که خفش کردیم ازش کندیم

سر بریدیم سطحی شد و

دیدیم باخت صد هیچو

به فرهنگای نوپا خراب شدن پلا

آرتیست بی مرز شد طرفدار گناه

به نام عشق ، که رفت توو جیب رفت توو شرت

عوض میشه هی از رو تیپ از رو مدش

زیر و رو کشیا بد سوتی زد توو ذوق

خیانت عادی میشه هم کوچیک هم بزرگش

به نام فرهنگ که رسیده به جای باریکش

رو به موته و نشستیم به پای بالینش

فردا دایورت رو چپو راستیه چرا

که ننگو ما بنویسم توو کتاب تاریخش

به نام ایرانِ پیر

یه گربه خسته با ردپای شیر

گریه فرشته ، خنده های دیو

پرچم خونی ، زجه ی های گیو

به نام اجتماع توو انزوا

قبلیا اشتباه رو اشتباه

بعدیا اژدهان توو چشم ما

پنبه شدن رشته ها

غذای فاسد یعنی چی

یعنی کور شدن اشتها

به نام شهرم

که غرقِ عقده اس مستِ دوده

رسیده ته بن بست جنگه پوله بالا

لنگ نونه پایین

شکاف طبقاتش ، یه شهره تلفاتش

مطمئنم تا ابد میمونه طبعاتش

به نام فقر ، شرم ، توو نفس مرد

سفره بدون گوشت

طعم ترک دست

فکر فردای زن و بچه عرق سرد

میشینه رو پیشونیش

همون فکرا میشه مرض قلب

به نام زندگی که لهِ زیره بدهیاست

سره کیسه شله تورمه میگه بده بیاد

میشه جیبِ خالی دله سیاه

بی ارزشی مثل ریال درست میشه چه شکلی ها؟

به نام رپ ، که چرکای مغزمو کرد کلمه

تا باز کنم من چشمای بسته رو

موئرو گذاشتش وسط سیر

تا مو هم به تنت سیخ بشنوی فریادِ قلبمو

به نام حق

توو سفیدی سیاهی

توو سیاهی سفیدم

رد نشدم راحت از هرچی که دیدم

به نام هنر

تو سفیدی سیاهی

تو سیاهی سفیدم

رد نشدم راحت از هرچی که دیدم

به نام عشق

تو سفیدی سیاهی

تو سیاهی سفیدم

رد نشدم راحت از هرچی که دیدم

به نام فرهنگ

تو سفیدی سیاهی

تو سیاهی سفیدم

رد نشدم راحت از هرچی که دیدم

به نام رپ

 

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های لویترا دانلود کنید

دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده