متن آهنگ جراید از امیر علی اسنیف | لویترا

 

متن آهنگ جراید از امیر علی اسنیف | لویترا


دانلود آهنگ جراید از امیر علی اسنیف

متن تایید شده توسط هنرمند

دوباره رسید نوبت من

کوکا رو میز نوبت شب

شوکا رو هیز پشت سر هم

جوکا رو سی دورو بر من

جلوم نکن صحبت گنگ

دورم پر سنگ افتادم روی مود جنگ

نیستم من دنبال مود گنگ

تنم میبینی لش میشنوی صدامو

تش تری سام میچینی لش میپری رو پامو

دلار ریال میبینی تو کیفمو جیبامو

عرش زیر پامه گنده ترت میخرم میگامو

خیاره میاره دلاره ریاله هرچی میخواد باشه

ولی دوباره میاره میا چون زیاده

میاد هی میماله هول ویلائه شیلائه

ژیلائه دورم میاد هی چت باز یک المپیاده

نباشی تو باز دورم زیاده کسم زیاده

من خش میدم به صدام واسه توعه لمس خز

زیاد فست نمیشم واسه تو که نداری درک فست

جاتو خالی کن تا نگرفتمت جای برده شب

برو قوی کن خودتو بپز نوک قله بنگ

میگن حرفایی بزن که تو هر جایی بگن

شده جنجالی یه کم یه نا هنجاری بد

رپ فارسی میکنه از ما ها اخاذی یه دم

کار مجانی بدم دو قورت هم باقیه ؟ هه؟

ببین تیتر اول همه جراید

اینه که کی میگاد رپ و تو همین شرایط

بگو خوب ، خوب؟

به جمالت

داره فشار میاره به من کودک درون

میشه عفونت زبون

بدخواه م نگاییدیم نیستش نوبتش هنوز

چون که اسنیف اسلیم شیدی جی سی

تیم روانی تو منطقه ترکید اسمی

فرق الک و اکسیر

تو هم لزبی حزبی

بحث ام سی ارثی

اگه کارت خورده به ما گره

نکن گله

گنده گو*ی چونه زنی بده بره

اگه حرفی نداری برو پیچ پیچ

کلا عرضی نداری طولی گیج ویج

رفقا پشت هم می کنن هیت وید

اینجوری پیش بره که نتیجه هیچ هیچ

بگو جلل الخالق ، که تو جو ان جامعه

عجیبم من جالب

اکیدا درباره من حرفای اضافی خوب منظر داره

داشت دست اندر کار مغز سرمایه

توی دستم مایه ، فاز کل کل داره

بپیچ اُب چاق ناله ، ببین معامله

ترکوندی باو یه نمه وا بده

چیزی عایدت

نمیشه تا نکنی زبونتو عایقش

اینورا معرکه نگیر

که تو این اریکه زمین

حاجیت یه تحریک رپی

ککم هم نمیگزه

کماکان تو کمین رقیب

بریزه تنش و کهیر

پاپیون کنه قرینه خوب قریب به یقین

آه همه یه ورین آه همه به چپین

میگن حرفایی بزن که تو هر جایی بگن

شده جنجالی یه کم یه نا هنجاری بد

رپ فارسی میکنه از ما ها اخاذی یه دم

کار مجانی بدم دو قورت هم باقیه ؟ هه؟

نوبت ماست

دو تا پای قوی دارم بیست کیلو جرات لاش

کپ کج رو سر

وقتی عقاب میرونه تو بازی میره سرکبک تو برف

اه همه الان نسخ گلن

درو دافا چنج میشن شبکه شدن

منم که میبینی پر ملکه دورم

هول گلن میخوان تلکه کنن

بهتره دگ واسم تز ندی الکلی

جوری راست میکنم که بشنوی چپ کنی

هر راهی بری بازم تش ماییم

پ اسنیف مسترز پشما ریخت

گردو تو خالی در حد یه صفرید

نمیفهمید بابا عین یه طفلید

ما میخوایم پول دراد بنز بشه بنتلی

هیض بده فید شیم هیض بده فید شیم

میگن حرفایی بزن که تو هر جایی بگن

شده جنجالی یه کم یه ناهنجاری بد

رپ فارسی میکنه از ما ها اخاذی یه دم

کار مجانی بدم دو قورت هم باقیه ؟ هه؟

ببین سیس نگیر واسه کینگ امیر علی

هی نگو دَری وَری

مسترز پیتونی مِهرک ، کپشن ، قویترین

شما یه نمه عقیم  ، اَ یَقه قد همین

فقط هم لب و دهنین ، که نمیدیم لقش همین

تو کفین کفه زمین

ما ها تو هشت لِوِل زیر زمین رپ غلیظ

قائل نشین تمیز ، بین رپ و پاپ

مگه داریم تبعیض؟

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های لویترا دانلود کنید

دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده

 

متن آهنگ جراید از امیر علی اسنیف | لویترا


دانلود آهنگ جراید از امیر علی اسنیف

متن تایید شده توسط هنرمند

دوباره رسید نوبت من

کوکا رو میز نوبت شب

شوکا رو هیز پشت سر هم

جوکا رو سی دورو بر من

جلوم نکن صحبت گنگ

دورم پر سنگ افتادم روی مود جنگ

نیستم من دنبال مود گنگ

تنم میبینی لش میشنوی صدامو

تش تری سام میچینی لش میپری رو پامو

دلار ریال میبینی تو کیفمو جیبامو

عرش زیر پامه گنده ترت میخرم میگامو

خیاره میاره دلاره ریاله هرچی میخواد باشه

ولی دوباره میاره میا چون زیاده

میاد هی میماله هول ویلائه شیلائه

ژیلائه دورم میاد هی چت باز یک المپیاده

نباشی تو باز دورم زیاده کسم زیاده

من خش میدم به صدام واسه توعه لمس خز

زیاد فست نمیشم واسه تو که نداری درک فست

جاتو خالی کن تا نگرفتمت جای برده شب

برو قوی کن خودتو بپز نوک قله بنگ

میگن حرفایی بزن که تو هر جایی بگن

شده جنجالی یه کم یه نا هنجاری بد

رپ فارسی میکنه از ما ها اخاذی یه دم

کار مجانی بدم دو قورت هم باقیه ؟ هه؟

ببین تیتر اول همه جراید

اینه که کی میگاد رپ و تو همین شرایط

بگو خوب ، خوب؟

به جمالت

داره فشار میاره به من کودک درون

میشه عفونت زبون

بدخواه م نگاییدیم نیستش نوبتش هنوز

چون که اسنیف اسلیم شیدی جی سی

تیم روانی تو منطقه ترکید اسمی

فرق الک و اکسیر

تو هم لزبی حزبی

بحث ام سی ارثی

اگه کارت خورده به ما گره

نکن گله

گنده گو*ی چونه زنی بده بره

اگه حرفی نداری برو پیچ پیچ

کلا عرضی نداری طولی گیج ویج

رفقا پشت هم می کنن هیت وید

اینجوری پیش بره که نتیجه هیچ هیچ

بگو جلل الخالق ، که تو جو ان جامعه

عجیبم من جالب

اکیدا درباره من حرفای اضافی خوب منظر داره

داشت دست اندر کار مغز سرمایه

توی دستم مایه ، فاز کل کل داره

بپیچ اُب چاق ناله ، ببین معامله

ترکوندی باو یه نمه وا بده

چیزی عایدت

نمیشه تا نکنی زبونتو عایقش

اینورا معرکه نگیر

که تو این اریکه زمین

حاجیت یه تحریک رپی

ککم هم نمیگزه

کماکان تو کمین رقیب

بریزه تنش و کهیر

پاپیون کنه قرینه خوب قریب به یقین

آه همه یه ورین آه همه به چپین

میگن حرفایی بزن که تو هر جایی بگن

شده جنجالی یه کم یه نا هنجاری بد

رپ فارسی میکنه از ما ها اخاذی یه دم

کار مجانی بدم دو قورت هم باقیه ؟ هه؟

نوبت ماست

دو تا پای قوی دارم بیست کیلو جرات لاش

کپ کج رو سر

وقتی عقاب میرونه تو بازی میره سرکبک تو برف

اه همه الان نسخ گلن

درو دافا چنج میشن شبکه شدن

منم که میبینی پر ملکه دورم

هول گلن میخوان تلکه کنن

بهتره دگ واسم تز ندی الکلی

جوری راست میکنم که بشنوی چپ کنی

هر راهی بری بازم تش ماییم

پ اسنیف مسترز پشما ریخت

گردو تو خالی در حد یه صفرید

نمیفهمید بابا عین یه طفلید

ما میخوایم پول دراد بنز بشه بنتلی

هیض بده فید شیم هیض بده فید شیم

میگن حرفایی بزن که تو هر جایی بگن

شده جنجالی یه کم یه ناهنجاری بد

رپ فارسی میکنه از ما ها اخاذی یه دم

کار مجانی بدم دو قورت هم باقیه ؟ هه؟

ببین سیس نگیر واسه کینگ امیر علی

هی نگو دَری وَری

مسترز پیتونی مِهرک ، کپشن ، قویترین

شما یه نمه عقیم  ، اَ یَقه قد همین

فقط هم لب و دهنین ، که نمیدیم لقش همین

تو کفین کفه زمین

ما ها تو هشت لِوِل زیر زمین رپ غلیظ

قائل نشین تمیز ، بین رپ و پاپ

مگه داریم تبعیض؟

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های لویترا دانلود کنید

دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده