متن آهنگ جرم از سانبوی | لویترا

 

متن آهنگ جرم از سانبوی | لویترا


دانلود آهنگ جرم از سانبوی

باز کردم چشمامو دیدم

بی سلاح وسط میدون جنگم

ناخواسته شدم وارد جنگی که

مغزمه سلاحمو بدنمه سنگر

پرچم دار پرچمُ دستم داد

پندم داد پرچمُ ندم از دست

هردم داش ترسُ تو قلبم باز

کشتمُ روبه جلو حرکت کردم

قانون اول حرکتم

اعتماد به هرکس غدقن کرد

فرض کرد حتی برادرم منو احمق

تیزیشو حس کردم لب گردن

معرفت زمینه میشد برا مرگم

وقتی میخوردم از همه رکب

همونی که کرد منو تشویق حرکت

سعی کرد کنه پرو بال منو پرپر

خالی شدن خشابای دم دستم

حس کردم تنهامُ لب مرزم

حس کردم ترسُ تو همه بدن

دوقدم فاصله بین منُ مرگم

قانون جنگ یه لحظه درنگش

نیستش طالب مرد مردد

دیدیم وحشت واقعی رو

منُ خدا دشمن تو خط مقدم

[ورس دو]

تو دیاری که احمق گنده میشه

فقط حق هنرمند خورده میشه

فرار تو مغزامون غده میشه

این شب وحشتناک صبح نمیشه

فهمیدم این جنگ بهم برد نمیده

منو به اون بالا هیچکس هل نمیده

برا هنرم ترم خرد نمیشهُ

داره حقم از دم خورده میشه

تا الان باخت دادم پ دندم نرم

دیگه نیستم ابزار و چرخ دندت

کندم از سیستم و سرکردت

کندم مرد نیستم جنگندت

هر روز باختن و چشم رسد کرد

چی می مونه برا من جز حسرت مرد

تو میبری با پنبم سر

ولی نمیتونی کنی منو احمق فرض

نیستم من ثابق بد ردم

اره نمیبینم از شما کرکس تر

تا میجوشه تو هر رگم خون

نمیتونم که باشما همرنگ شم

بهاره مرد چیره به ترسم شم

یا که زیرپاهای تو لگد شم

منو بگیرین به جرم رپ کردن

برگای دفتر رپه کفنم

[ورس سه]

ببین اگه تو هم مثه دغدغه داری

نمیتونی تشخیص بدی بد و از خوب

دنبال مسیری که تورو برسونه

از این دنیای واهی به مقصد مرغوب

بهتره زود تر از زود وا کنی چشماتو

تا که ببینی این روزنه رو

هیپ هاپ میده به تو یاد انسانیتُ

مردونگی رو راه سود یا که ضررو

همه اینا بسته به باورتون

پیشنهاد میدم با من هم پیمان شین

میدم قول رستگاری رو به همتون

اگه به ما ملحق و دور از شیطان شین

کذب و غلط سحر و جدل

وقتی که جولان میده حرص و ولع

رند و طمع شرک و کلک

هیپ هاپ کرد پرچم صدقُ الم

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های لویترا دانلود کنید

دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده