متن آهنگ دانش خیابونی از فرزان | لویترا

 

متن آهنگ دانش خیابونی از فرزان | لویترا


دانلود آهنگ دانش خیابونی از فرزان

این سبک از دل خیابون میاد با دانشش

یه نوع پاداش که

که خدا بهت تو این دنیا میده تا روحت اماده شه

یه روزی بالا بره

نه جای یه مشت چاقال که

میگردن توی کاب*ره ول

یه سس تند روی سالاد فکر

زهرشو بالا بکش با من

اها گرفتت این اتم منه ..خوار اپنهایمر

متفاوت، پر واژه پر خواسته

روی ضرب با یه نت ساده شده عازم

این مسافر چونکه خودش خواسته

نمیخوابن پلکاش تا نبینن صبح رو با چشم

دز ثابت مصرفشم قرص ماه

شده شاعر تا روزی که کره واسته

تو خشاب مغزش پر از سرب داغ

شاید یه قهرمان شدش زاده

تو هر کدوممون این جهان رو کنه عاشق

کل گله تو یه گله جا شه به اسم فکر

هرکسی خودش باشه نه مثل یه طوطی

که هرچی به خوردش دادن بهت بگه

بیایم بیرون از طلسم جسم

برسه دل صداش

به گوشمون تا انسان دوباره زنده بشه

کرکره ی عقل رو بدی بالا

تازه میفهمی خدا چیا داده هدیه بهت

اون دوتا چشم به کارت نمیاد به

غیر سومیش

که دیدن اصلی با اونه نمیشه کدر

دونه دونه میفتیم تا به ریشه برسیم به ریشه ی عشق

که نمیشه زشت با هر چی سیاهیه

طاقت میاریم دیگه زیر دیو تنهایی

تیره میشه تباهی

بی میلیم به فردا نیست چیره بهمون زمان

احساس زنده میشه انسان

شکل میگیره همه توی الانیم

یه سواری به جاهایی که نمیشه رفت

اون موقع ست که حرف داری حرفایی که نمیشه زد

نیازی نیست که چیزی جمع شه واسه جیب و شکم

رسیدیم به ریشه رفته

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های لویترا دانلود کنید

دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده

 

متن آهنگ دانش خیابونی از فرزان | لویترا


دانلود آهنگ دانش خیابونی از فرزان

این سبک از دل خیابون میاد با دانشش

یه نوع پاداش که

که خدا بهت تو این دنیا میده تا روحت اماده شه

یه روزی بالا بره

نه جای یه مشت چاقال که

میگردن توی کاب*ره ول

یه سس تند روی سالاد فکر

زهرشو بالا بکش با من

اها گرفتت این اتم منه ..خوار اپنهایمر

متفاوت، پر واژه پر خواسته

روی ضرب با یه نت ساده شده عازم

این مسافر چونکه خودش خواسته

نمیخوابن پلکاش تا نبینن صبح رو با چشم

دز ثابت مصرفشم قرص ماه

شده شاعر تا روزی که کره واسته

تو خشاب مغزش پر از سرب داغ

شاید یه قهرمان شدش زاده

تو هر کدوممون این جهان رو کنه عاشق

کل گله تو یه گله جا شه به اسم فکر

هرکسی خودش باشه نه مثل یه طوطی

که هرچی به خوردش دادن بهت بگه

بیایم بیرون از طلسم جسم

برسه دل صداش

به گوشمون تا انسان دوباره زنده بشه

کرکره ی عقل رو بدی بالا

تازه میفهمی خدا چیا داده هدیه بهت

اون دوتا چشم به کارت نمیاد به

غیر سومیش

که دیدن اصلی با اونه نمیشه کدر

دونه دونه میفتیم تا به ریشه برسیم به ریشه ی عشق

که نمیشه زشت با هر چی سیاهیه

طاقت میاریم دیگه زیر دیو تنهایی

تیره میشه تباهی

بی میلیم به فردا نیست چیره بهمون زمان

احساس زنده میشه انسان

شکل میگیره همه توی الانیم

یه سواری به جاهایی که نمیشه رفت

اون موقع ست که حرف داری حرفایی که نمیشه زد

نیازی نیست که چیزی جمع شه واسه جیب و شکم

رسیدیم به ریشه رفته

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های لویترا دانلود کنید

دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده