متن آهنگ دروغ فرشاد و صفیر | لویترا

 

متن آهنگ دروغ فرشاد و صفیر | لویترا


دانلود آهنگ دروغ فرشاد و سفیر

پخش اختصاصی از لویترا

[ورس یک]

همه رو دوست دارم عاشقانه شاعرانه

سلولای صلح تو تنمن لبخند های خالصانه

صادقانه کلام جاری میشه از زبون و

مهمِ نظرت واسم چون راه من نداشته مانع

فکر و ذکرم رفاهِ فکری

اقتصاد نابِ حال سالم

دل سیر با شام داغ شکفتنِ

استعداد و رسیدن به استحقاق

نوکری شما واسه من افتخاره

واضحه واست جنگجو ام و

میکنم مبارزه هستم مراقبت

واسم شعار بده سر بلندم کن

جلو دشمنات میشم مدافعت

خادمتم فارغ از نژادت و رنگ پوستت

غمگین میشم از مرگ دوستت

پیگیر میشم ببینم کی باعث رنجت بوده

واسه تو میخونم با این تریبونم

بخرین بلیط اونم صرف خیریه است

وقف ملیت

واسه خرج ازدواجایی که لنگ مهریه است

هیچ کسی پشت من نی

هدفی پشت این رشد من نی

ما ریزیم ، میریزیم

شما باعث میشین گنده تر شیم

از جنستونم ، هم سنتونم

پر و بال گرفته از قشرتونم

میخونم میکشم مینویسم

براتون شب و روز من توو فکرتونم

زمونه ی سخت رو به روی ماست

نمیذاریم ترس توو دل شما

بره من کوه پشت سرتونم

تکیه کنید بدون چراغ

[کروس]

راه نشون بده ما سپاهتیم تا فدا بشیم

مرگ بر دشمنت تو اشاره کن باورش کنیم

رهسپارشیم مرگ بر دشمنت

راه نشون بده ما سپاهتیم تا فدا بشیم

مرگ بر دشمنت تو اشاره کن باورش کنیم

رهسپارشیم مرگ بر دشمنت

[ورس دو]

دروغ دروغ دروغ دو رو دو رو

دو دو دو دو

چی بگی چی حس کنم

شیر یا خط ، خط خط

با صدای برفک فک فک

دستگام گیر داره

تشخیص هویت ت ت ت

سخته

آدمیزاد دل بد دل

نه این طرف سکه نه اون طرف دیده دید

دید دیدِ متنت

سیخ بکش به تنم بپوش کت چرم

سلاخی کن نذری بده دور شهر

حراجِ ببر تحفست

نجیب زادگی عفونی

توو جیب نسخه ی عمومی

چکید قطره ی سرخ از سینه ی سوخته ی پهلوون

شیشمین دنگ حنجره

به سکوتش تن بده

تا به آغوش بکشه تیغِ آهنی اهل زبح

ف ف ، آ آ ، ر ر ، س س ، ی ی

نمیشنوی ، یا یا زدی به کَری

به گلوی شهر کشیده شده زوزه ها

ولی خون پاشید

امیر و شاه

خلع سلاح سرزبون داره

ببر گوش تا بناگوش

نون خالی از زیر بیرق یوغ یاغی

یا دستگاه داره قاطی

یا چون از تن فارسی نرفته اقماری

دروغِ الباقی

چوب معلم گلگون سیلی به لپ توده هایی

لپ توده های ، لپ کلوم ، لپ مطلب

لپ پ پ

لطفا کمی لهجه با ادویه ی کاری

[کروس]

راه نشون بده ما سپاهتیم تا فدا بشیم

مرگ بر دشمنت تو اشاره کن باورش کنیم

رهسپارشیم مرگ بر دشمنت

راه نشون بده ما سپاهتیم تا فدا بشیم

مرگ بر دشمنت تو اشاره کن باورش کنیم

رهسپارشیم مرگ بر دشمنت

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های لویترا دانلود کنید

دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده