متن آهنگ دژاگه از عرفان و جیدال | لویترا

 

متن آهنگ دژاگه از عرفان و جیدال | لویترا


دانلود آهنگ دژاگه از عرفان و جیدال

با بیتا چه کار کرد ، کاپیتان بهش بگو دژاگه

داش اشکان دژاگه ، ستون تیمی و ما پشتتیم

زحمتا رو میبینیم ، دمت گرم

بیت دارا پایداره

با بیتا چه کار کرد ، کاپیتان بهش بگو دژاگه

راه هشت صد سالو یه جا رفت

صابخونه منم اینا اجاره ان

باس دق کنن اینا به جا رپ

دیپرس ترن از هدایت

هر مصرع من عبادت

با هر خط نسلمو هدایت

دس خودمونه اجازمون

مغز پُره بوده به جا زبون

أ بس دورمونه میزِ گرد

بد خلمونه بگو لیلا مجنون

اگه که بتونی ببینی بکنی

برسی ببری خب

خب ما هم میتونیم میبینیم میکنیم

میگیریم میرسیم میبریم

[کروس]

با بیتا چه کار کرد ، کاپیتان بهش بگو دژاگه

با تیمش چه کار کرد ، کاپیتان بهش بگو دژاگه

با بیتا چه کار کرد ، کاپیتان بهش بگو دژاگه

با تیمش چه کار کرد ، کاپیتان بهش بگو دژاگه

[ورس دو]

وقتی لانچ میشه ورسم داشی

میفهمی یه چی تووی ژن هست داشی

که باعث میشه من بعد جایی

ما رو شنیدی أ جات سفت تر پاشی

توو مخم بپا نری ، قلدر بازیم دژاگهیم

جدیدنا انقد کار راه بندازم

همشهری باس بده بهم آگهی

پایدارم یعنی جاوندانم

دارم وزیر و وکیل انگار پارلمانم

اینا فحش میدن توو فازِ لاله زارن

یه روز دشمنم و یه روز خا*ه مالن

مثلث بازی دست ما راس

میگید املائو میگیرم بچه ها درس

توو خیابون رسانه بحث ما هست

تیمم متل نیست و داداش هفت ستارست

[کروس]

با بیتا چه کار کرد ، کاپیتان بهش بگو دژاگه

با تیمش چه کار کرد ، کاپیتان بهش بگو دژاگه

با بیتا چه کار کرد ، کاپیتان بهش بگو دژاگه

با تیمش چه کار کرد ، کاپیتان بهش بگو دژاگه

[ورس سه]

همتونو میکُشم پ وقت برات کمه

چی شد ریختین توو رپ هولا همه

جو گیر نشین فازِ دست سلام علیک

مث شما ک* نمیکنم من تلاوت هی

یا که کشیدن همه اینا صف برا منه

پایدار صاحب رپ بدون اول آخرش

مغزم شده اگه لبم [نامفهوم]

بگو تنبل عادته ممکنه مخ کار کنه صد برابر تو

اینا جمع میشه میشه همش خرج در آخرش

برا هنر چون من میدونم تهش درآمده

فقط بنا کردم مغزمو بنده

فکر نکن اگه سبک لشه زحمتاش کمه

هر چی آرزو کردم برام کرد برآورده

پایا ردیه حتی خوردن افسرا چکش

یک و دو سه ، دل و تخ* و عرضه

هر سه رو دارم مربیتم بهم بگو موزینو خوزه

چهار و پنج و شیش همرو کشتیم کم و بیش

تهم مغز و ایمانمون پایدار دارا من و جی

[کروس]

با بیتا چه کار کرد ، کاپیتان بهش بگو دژاگه

با تیمش چه کار کرد ، کاپیتان بهش بگو دژاگه

با بیتا چه کار کرد ، کاپیتان بهش بگو دژاگه

با تیمش چه کار کرد ، کاپیتان بهش بگو دژاگه

با بیتا چه کار کرد ، کاپیتان بهش بگو دژاگه

با تیمش چه کار کرد ، کاپیتان بهش بگو دژاگه

با بیتا چه کار کرد ، کاپیتان بهش بگو دژاگه

با تیمش چه کار کرد ، کاپیتان بهش بگو دژاگه

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های لویترا دانلود کنید

دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده