متن آهنگ رنگ سال سینا شعبانخانی | لویترا

 

متن آهنگ رنگ سال سینا شعبانخانی | لویترا


دانلود آهنگ رنگ سال سینا شعبانخانی

هم نفس با تو چشم و ابروتو

فرفری موتو دوست دارم

رنگ چشماتو که رنگ ساله

و چه باحاله دوست دارم

فکر میکردی اونقدر عاشقت بشم

اینجوری بد بی حد عاشقت میشم

از ته دل ای جان میخندی و من

هی از اول باید عاشقت بشم

اینجوری نمیشه مال منی اما

یک شهر حواسش به تو پرته

سرتو با دنیا در میوفته قلبم

اگه اینجوری عاشق بشی شرطه

اینجوری نمیشه مال منی اما

یک شهر حواسش به تو پرته

سرتو با دنیا در میوفته قلبم

اگه اینجوری عاشق بشه شرطه

فکر میکردی اونقدر عاشقت بشم

اینجوری بد بی حد عاشقت میشم

از ته دل ای جان میخندی و من

هی از اول باید عاشقت بشم

اینجوری نمیشه مال منی اما

یک شهر حواسش به تو پرته

سرتو با دنیا در میوفته قلبم

اگه اینجوری عاشق بشی شرطه

اینجوری نمیشه مال منی اما

یک شهر حواسش به تو پرته

سرتو با دنیا در میوفته قلبم

اگه اینجوری عاشق بشه شرطه

فرفری موتو

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های لویترا دانلود کنید

دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده

دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افز