متن آهنگ سیاه هیچوقت گریه نکرد از صفیر | لویترا

 

متن آهنگ سیاه هیچوقت گریه نکرد از صفیر | لویترا


دانلود آهنگ سیاه هیچوقت گریه نکرد از صفیر

شهر فرنگ از همه طرح و رنگ

با قیمت های کم حاجی ارزونی بخر

صورتهای رنگو وارنگ

سرخاب سفیدآب به صورت

هفت قلم آرایش گاو ابلق

رنگین کمون هفت رنگ

خاکشیرو رنگینک

واسه بنیه بعد بازی هفت سنگ

بخر و ببر خونه دارو بچه دار

پیر سر پا جوون سر حال

زنبیلو بردارو بیار چون

خر ما از کرگی دم نداره

سیاهم بی رنگو بی نقاب

کارگر سینه چاک برو بزار باد بیاد

حق منه زیرپات

گربه رقصون میشم

نخ میگیرم نخ میدم ارباب

طناب ننداز دور دستو پام

تا بفهمم کجام

دست راستو آزاد کن

که بدن اعمال تو رو دست راست

قر میدم میرقصم ببین ازت میترسم

میگی کار کن کار کن

لعنت به این کالبد

پشت گردنم بارکد

اگه زن منم حال کن با پایین تنم

اگه مردم که جای ترکه نشسته پشت کمرم

لا لا لا شعرم بلدم

لا لا لا قیچی بزن به پای چپ

نیست به ضررم

بند هر طرفم اینم اشک شوق

خیس نمیشه مژه ببار آب توبه اس

نون سر سفره اس قوت کم محرز

ولی راضی به این لقمه ام

رها آویزونم از دو وجه

برقصون عروسک خیمه شبم

با گچ خونه بکش رویامو نقش بزن

با هر سازی محال لی لی نرم

وگرنه نخ نده میام هی به عقب

برقصون عروسک خیمه شبم

با گچ خونه بکش رویامو نقش بزن

با هر سازی محال لی لی نرم

وگرنه نخ نده میام هی به عقب

از اول شخص مفرد به راوی

قصه رسید به جایی که

سیاه میخواست بشه آبی

یا شایدم سفید

با هر لحظه ای که میگذشت

دل به دریا میزد بیشتر

نقشه میچید به نام آزادی واهی

مگه نه کاچی بهتر از هیچی

بنده دست راستو پای چپ قیچی زده شدش

که اشک شوق از چشماش بارید

هیچوقت گریه نکرد باری به هر جهت بادی وزید

میخواس وایسه رو دوپا مث طفل نوپا

خدا ببر دست چپ نویسنده

اگه ارباب پاره نکنه بند دست چپ بنده

از راوی به شخص بنده

سیاهم نگام نمیکنن با خنده

روم زرده معلوم یا که نه

همیشه عزادارم کسی نداره داغ من

نخ نماس لباسم

بند دست چپو باز کرد

پای راستو میکشه عقب

بدنم رو هواس مهربون ترینشم به من رو نداد

حتی ماهی که رنگی رنگی پولکاش

مذهبم اجباری زبونم زبون سرخ

سرمایه دار با جیب پر زندگی میکنه مفت

ولی من با این حال بازم شکر

پای راستو آزاد کن کلام آخره

پابوسم دست بوسم دین من این باوره

برقصون عروسک خیمه شبم

با گچ خونه بکش رویامو نقش بزن

با هر سازی محال لی لی نرم

وگرنه نخ نده میام هی به عقب

برقصون عروسک خیمه شبم

با گچ خونه بکش رویامو نقش بزن

با هر سازی محال لی لی نرم

وگرنه نخ نده میام هی به عقب

سیاه هیچوقت گریه نکرد

برید نخ پای راستو تهی از دغدغه

بعد آسمون بارید

کثیفی و شست از صورت سیاه

پایان شب تاریک

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های لویترا دانلود کنید

دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده