متن آهنگ غربت رخ و صفیر | لویترا

 

متن آهنگ غربت رخ و صفیر | لویترا


دانلود آهنگ غربت رخ و صفیر

[ورس یک]

مشت کرده یه بغض گلومو

بارون ببار با من ببار

شسته رفته باید گفت

قلب مادرم پاینده باد

به بلندای قرن بیست و یک

فکرم نرسید ، عقل قد نداد

خوشبختی توو ارتفاعه !

باید توو پنتهاوس آینده ساخت ؟

جز اون هیشکی کرم نکرد

سر و صداهای توو سرم کرم نکرد

گوش نواز ترین آهنگ سکوته

اگه میشنویش دنبال سمعک نگرد

بریم سر اصل مطلب

خط و رسمم میون شهر مصرف عشق

چشت دنبال ارث باباته ؟

قیمتی ترین میراث بشر حسّ

[کروس]

خیره ام به سفیدی پر رنگ ماه

میگذره عمر به سرعت خواب

چند فرسخ أ خودت دوری ؟

اسم این فاصله رو غربت بزار

خیره ام به سفیدی پر رنگ ماه

میگذره عمر به سرعت خواب

چند فرسخ أ خودت دوری ؟

اسم این فاصله رو غربت بزار

[ورس دو]

حلزون مسیر رو میرفت آسته آسته

میگفت گذر ثانیه ها به ما چه ؟

حتی وقتی وقت طلاس

لحظه شماری کار کاسباشه

أ درون بجوش مثل اشک چشمه

دردی که دور أ خودخواهیه درد عشقه

پیر داستانه امّا سیاه مونده

واشه بخت کلاغ ته قصّه

بزار بگم از سمت فلسفه

دو بیت عشقی که هم وزن نبضمه

به محیط ساعت دل نبند

وقتی شعاع لحظه هاست هم قد عقربه

جور دیگه ای حس کن

باد و ببین دریا رو بشنو

میون این همه دست خالی

خودت و به خودت بسپر

[کروس]

خیره ام به سفیدی پر رنگ ماه

میگذره عمر به سرعت خواب

چند فرسخ أ خودت دوری ؟

اسم این فاصله رو غربت بزار

خیره ام به سفیدی پر رنگ ماه

میگذره عمر به سرعت خواب

چند فرسخ أ خودت دوری ؟

اسم این فاصله رو غربت بزار

[ورس سه]

عاشق بوی گِل ام

خوش به حالت کشاورز

نمک پرورده ی شور دلم

به رگ ورق خون میده مدادم

حس بینایی قلّابیه

یه کور نمیتونه باشه دنیا دیده ؟

بالاتر از سیاهی کهکشونه

این آدمه که توو توهّم قربانیه

غلط گیری که هیچوقت پاک نمیکرد

آدما رو دوش چپم الهه میشن

دیدم شاعر کوری رو که

توو گوش خدا أ مردم گلایه میکرد ، میگفت

من أ رویاهام میگم بشون

بهم میگن کور خوندی

شاید نمیدونن این فصل کتاب تقدیرم رو

به خط بریل سرودی

[کروس]

خیره ام به سفیدی پر رنگ ماه

میگذره عمر به سرعت خواب

چند فرسخ أ خودت دوری ؟

اسم این فاصله رو غربت بزار

خیره ام به سفیدی پر رنگ ماه

میگذره عمر به سرعت خواب

چند فرسخ أ خودت دوری ؟

اسم این فاصله رو غربت بزار

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های لویترا دانلود کنید

دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده