متن آهنگ فدا سرت از Talk Down | لویترا

 

متن آهنگ فدا سرت از Talk Down | لویترا


دانلود آهنگ فدا سرت از Talk Down

همه چی رفت انگار نبود

از اول هیچی بین ما دوتا

میگی بدرد هم نمیخوریم

راست میگی شما کجا ما کجا

تو خیلی آروم بیخیال من تو بغلش میخوابی

من هنو درگیرتم دلم تنگ میشه بد برات تو اوج بی خوابی

فدا سرت اصا هر چی شد بعدت

بیخیال این وسط هر کی خورد ضربه

بیخیال اگه عکساتونو دیدو داد میزد

عکسارو پرت میکرد سمتت

فدا سرت اصا هر چی شد بعدت

بیخیال این وسط هر کی خورد ضربه

بیخیال اگه عکساتونو دیدو داد میزد

عکسارو پرت میکرد سمتت

اون دیوونه دیگه برنمیگرده

میگفتم همه چی درست میشه

صبر نمیکردش دیگه برنمیگرده

ی روز مهربونم بود الان سردو بی رحمه

فدا سرت اصا هر چی شد بعدت

دیگه برنمیگرده

فدا سرت اصا هر چی شد بعدت

بیخیال این وسط هر کی خورد ضربه

بیخیال اگه عکساتونو دیدو داد میزد

عکسارو پرت میکرد سمتت

فدا سرت اصا هر چی شد بعدت

بیخیال این وسط هر کی خورد ضربه

بیخیال اگه عکساتونو دیدو داد میزد

عکسارو پرت میکرد سمتت

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های لویترا دانلود کنید

دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده