متن آهنگ مستی در شهر از عارف | لویترا

 

متن آهنگ مستی در شهر از عارف | لویترا


دانلود آهنگ مستی در شهر از عارف

یه لیوان از جنس سنگ چه خوبه

اوقات پاتیلی نشه راحتی شکوندش

یه بطری مایعات البته با الکل

وسط زمستون یخ زده

آدمکش

اون قدر فضای خالی

حس میشه توی کاپشنم

فک کنم تو جیبام

این دو قلم ساده جا بشن

هوا خفه اس شبیه آلودگی تهران دهه نود

من دمه دکم یه سیگار

کشیدنش یه جایزه

وقتی الکل وارد رگم میشه

به جای سر بی حس یه حس بود

یه حسی که شنیده میشه

همیشه تو زمستون با دل خون

پا تلفن یه فرشته گفت الو سلام

بابا لباسم مناسب نبوده

پلیس کرده منو سوار

شبیه عروسکاست رد میشم

یه وانمود مسخره

من هیچی ندیدم

ولی من با یه تلوی ریز

توو پیاده رو موافقم شدیدا

یکی به داد من برسه

خارج شهرم یا منطقه سه

یکی به داد من نرسه

خارج شهرم یا منطقه سه

هنوزم فکر میکنم آیا این همه سیگارو من کشیدم

هنوزم فکر میکنم توو این حالت دید تو به رنگ چیم

این از حالت تلخ دردناکمه

مثلی که دستاش بنده

غمگین از آینده

شادم خوشحال تو یه جاده ام

بازم ، میده قانون نجاتم

چون میدونم تا چند بار

جزا میدن با شلاق

یکی به داد من برسه

خارج شهرم یا منطقه سه

یکی به داد من نرسه

خارج شهرم یا منطقه سه

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های لویترا دانلود کنید

دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده

 

متن آهنگ مستی در شهر از عارف | لویترا


دانلود آهنگ مستی در شهر از عارف

یه لیوان از جنس سنگ چه خوبه

اوقات پاتیلی نشه راحتی شکوندش

یه بطری مایعات البته با الکل

وسط زمستون یخ زده

آدمکش

اون قدر فضای خالی

حس میشه توی کاپشنم

فک کنم تو جیبام

این دو قلم ساده جا بشن

هوا خفه اس شبیه آلودگی تهران دهه نود

من دمه دکم یه سیگار

کشیدنش یه جایزه

وقتی الکل وارد رگم میشه

به جای سر بی حس یه حس بود

یه حسی که شنیده میشه

همیشه تو زمستون با دل خون

پا تلفن یه فرشته گفت الو سلام

بابا لباسم مناسب نبوده

پلیس کرده منو سوار

شبیه عروسکاست رد میشم

یه وانمود مسخره

من هیچی ندیدم

ولی من با یه تلوی ریز

توو پیاده رو موافقم شدیدا

یکی به داد من برسه

خارج شهرم یا منطقه سه

یکی به داد من نرسه

خارج شهرم یا منطقه سه

هنوزم فکر میکنم آیا این همه سیگارو من کشیدم

هنوزم فکر میکنم توو این حالت دید تو به رنگ چیم

این از حالت تلخ دردناکمه

مثلی که دستاش بنده

غمگین از آینده

شادم خوشحال تو یه جاده ام

بازم ، میده قانون نجاتم

چون میدونم تا چند بار

جزا میدن با شلاق

یکی به داد من برسه

خارج شهرم یا منطقه سه

یکی به داد من نرسه

خارج شهرم یا منطقه سه

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های لویترا دانلود کنید

دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده