متن آهنگ نبودی از Talk Down | لویترا

 

متن آهنگ نبودی از Talk Down | لویترا


توضیحات

آهنگساز

حسین قربانی ، آمیا

تنظیم کننده

حسین قربانی ، آمیا

ترانه سرا

حسین قربانی ، آمیا

تاریخ انتشار

2 اردیبهشت 1397

دانلود آهنگ نبودی از Talk Down

بیخیالِ من و خل بازیام ، بیخیال تو و غُد بازیات

بیخیال من و تو ، تهش میشد

بعد رفتنت فهمیدم ، جای اون همه جنگیدن

میشه بیخیال هر چی شد ، حتی تو

رفتنتو ننداز گردنم ، نبودی باز به صد جا سر زدم

خاموش بودی من صد بار زنگ زدم

یه جوری رفتی انگار من بدم ، بعدِ تو میشد تکرار هر شبم

حرفات نمیشد باورم

رفتنتو ننداز گردنم ، نبودی باز به صد جا سر زدم

خاموش بودی من صد بار زنگ زدم

یه جوری رفتی انگار من بدم ، بعدِ تو میشد تکرار هر شبم

حرفات نمیشد باورم

نمیخواستم ببینی اشکامو اشکاتو ، نبینم من

نمیخواستم بری تو تنهایی هرجایی ، سریع برگشتم

میترسیدم از روزی که پشیمون بشی ، بخشیدمت

میگفتی آدما زود از هم خسته میشن ، حق میدم بهت

رفتنتو ننداز گردنم ، نبودی باز به صد جا سر زدم

خاموش بودی من صد بار زنگ زدم

یه جوری رفتی انگار من بدم ، بعدِ تو میشد تکرار هر شبم

حرفات نمیشد باورم

رفتنتو ننداز گردنم ، نبودی باز به صد جا سر زدم

خاموش بودی من صد بار زنگ زدم

یه جوری رفتی انگار من بدم ، بعدِ تو میشد تکرار هر شبم

حرفات نمیشد باورم

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های لویترا دانلود کنید

دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده

 

متن آهنگ نبودی از Talk Down | لویترا


توضیحات

آهنگساز

حسین قربانی ، آمیا

تنظیم کننده

حسین قربانی ، آمیا

ترانه سرا

حسین قربانی ، آمیا

تاریخ انتشار

2 اردیبهشت 1397

دانلود آهنگ نبودی از Talk Down

بیخیالِ من و خل بازیام ، بیخیال تو و غُد بازیات

بیخیال من و تو ، تهش میشد

بعد رفتنت فهمیدم ، جای اون همه جنگیدن

میشه بیخیال هر چی شد ، حتی تو

رفتنتو ننداز گردنم ، نبودی باز به صد جا سر زدم

خاموش بودی من صد بار زنگ زدم

یه جوری رفتی انگار من بدم ، بعدِ تو میشد تکرار هر شبم

حرفات نمیشد باورم

رفتنتو ننداز گردنم ، نبودی باز به صد جا سر زدم

خاموش بودی من صد بار زنگ زدم

یه جوری رفتی انگار من بدم ، بعدِ تو میشد تکرار هر شبم

حرفات نمیشد باورم

نمیخواستم ببینی اشکامو اشکاتو ، نبینم من

نمیخواستم بری تو تنهایی هرجایی ، سریع برگشتم

میترسیدم از روزی که پشیمون بشی ، بخشیدمت

میگفتی آدما زود از هم خسته میشن ، حق میدم بهت

رفتنتو ننداز گردنم ، نبودی باز به صد جا سر زدم

خاموش بودی من صد بار زنگ زدم

یه جوری رفتی انگار من بدم ، بعدِ تو میشد تکرار هر شبم

حرفات نمیشد باورم

رفتنتو ننداز گردنم ، نبودی باز به صد جا سر زدم

خاموش بودی من صد بار زنگ زدم

یه جوری رفتی انگار من بدم ، بعدِ تو میشد تکرار هر شبم

حرفات نمیشد باورم

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های لویترا دانلود کنید

دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده