متن آهنگ وداع فریب | لویترا

 

متن آهنگ وداع فریب | لویترا


دانلود آهنگ وداع فریب

من ماورای فهم تو بودم ، نفهمیدی

مرد مردند مردیم ، عکاس شدیم و نجنگیدیم

تو از دنیا نفهم میری ، واسه بزدلاشون هدف میشی

نبوده انگیزه عقب هیچی ، واسمون نداشت

کردن اینقد تا تمون درآد ، احساس ترسم باز امون نداد

چقدر باید بسوزم من ، وقتی تو ذره ای نرنجیدی

من که از بطن همین کوچه هام

خاک شده ضربه زمین گوشه هام

دراوردن چشام و خوردنش نوش جان

نوش جونشون

شاید اون خرابه باز مثه خونه موند

نرسید به یتیم بوی نونشون

شایدم پدرش توی جوبه دور

فارق از آمال ، نابغس بابا

نکنید یه موقع خاطرش پایمال

رفتم رفتنیارو ، تو از من تلخ تری

یا تو ؟ کدومتون جنازه اید کل شب تا صبح

میدونی که نیستم تا ظهرشم راتو

بکش برو ، اونطرف واس شما

این سلول واس من ، میطلبه انگار بهشت تورو

پوسیدم دفن شدم دوختنم بازم

میدونم مهم نیس بودنم واست

سعی کردم میخواستم دورترم باشم

پاهای لعنتیم زود فقط جا زد

تا اینکه روتینام خورد نشن سازم

اگه اگه یه موقعیم من کوک نشم فایدش

چیه موندم ؟

به یاد به لذتا خیره موندنم

مگه از این حسه من میشه خوردترم ها ؟

تا کی ؟‌

دیگه کلمات زورشون نمیرسه حسمو بیان کنن

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های لویترا دانلود کنید

دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده