متن آهنگ چپه حصین | لویترا

 

متن آهنگ چپه حصین | لویترا


دانلود آهنگ چپه حصین

[کروس]

شهر شده پُر أ لا*ی

باهاشون منم معاملم پاشید

ابداً نخواه شبیه من باشی

تو مزداتو برو انقدر نگو فردا چی

شهر دیگه پُر أ لا*ی

باهاشون منم معاملم پاشید

ابداً نخواه شبیه من باشی

تو عذراتو برو نکن منو نقاشی

[ورس یک]

آه میگی چپه میکنی تهش هه (برو)

میگم سخت نگیر سریعتر

انتخاب من سخته داشی شدیداً

تو مزدا رو بگیر بغل کن نشی شبیه من (نه)

من توو راهم یه ردپا هم ندیدم

به جاش دادم هزینه تجربه رو خریدم

مث بلدا دست و پارم بُریدم

تا مبادا بمونه ردپایی گهی تر

آه أ این دور و ور کندم

اصاً خود رزمنده ـَم

خیلیا أ این دورِ من کَندن

تعطیلی بودی ولی روز بعد شنبه ـَس

پس میرسی نوبتی بهشون آه

رد دادی چرا توبه ـَس دیگه تهش

صلح چرا مگه صحبت میشه کرد

جنگ واسه اون که طعمه ـَس میشی پَ

[کروس]

شهر شده پُر أ لا*ی

باهاشون منم معاملم پاشید

ابداً نخواه شبیه من باشی

تو مزداتو برو انقدر نگو فردا چی

شهر دیگه پُر أ لا*ی

باهاشون منم معاملم پاشید

ابداً نخواه شبیه من باشی

تو عذراتو برو نکن منو نقاشی

[ورس دو]

منو بارون قدم میزنیم آروم

توو کوچه پس کوچه های شهر

حصار قانون میده گیر بهم

ولی ما که سفتِ جای پامون

رد پا تمیز انگار پا میسازه صابون

قانون شکنیو بلدیم خوب

چون که مایه سازه همینیم تا نبریم توو

اعتماد و بکش نگیره بغلی روت

خلاف قانونشه انتخاب اولیت پول

دومویش حساب پایه برا تیمه

یه سریو بچینی که لایی نره جیمش

اوضاع خوبه یه روزایی گاهی لب تیغه

تجربه میگه مرور اگه خوابه همه جیبش

[کروس]

شهر شده پُر أ لا*ی

باهاشون منم معاملم پاشید

ابداً نخواه شبیه من باشی

تو مزداتو برو انقدر نگو فردا چی

شهر دیگه پُر أ لا*ی

باهاشون منم معاملم پاشید

ابداً نخواه شبیه من باشی

تو عذراتو برو نکن منو نقاشی

[ورس سوم]

یادم میاد که بود بار اولم

گفتم من دنبال کار خفنم

کتم نمیره رودامو نخرم

یه روز میمیرم من که تهش لای کفنم

گفتم همینه بردیم ترمزو أ بیخ

جوری که تا میخوره بهم گربه شه حریف

مهم نی پ چی میکنن پشت سرت تعریف

تهش پوله جیب که میکنه مرده تو شریف

مگه غیر اینه خیلی چیزا چشمه دیده

بشین برات یه چی بگم که بری*ی

قاطی آدماشو بگیر روی باوراشون

سریع میشه پا برا تا مایه رو بچینی

روی میز پسر توو مغزت اینو بنویس

هرکسی داره {نامفهوم} چشمات هم نشه خیس

عذرا رو برو فقط غمارو توو بریز

دنبال چرا نگرد که کسی خونه نیست

اصاً منتظر سوال نباش

من صدای حقیقتم ولی اینا کار خود رنگن

جلوترو دیدم فهمیدم دریدن

اولین قانونه باب بقا برا تووی چنگل

نه نمیزارم کو*ه سنگر

سنگر ماله اونایی که تنگن

اگه حسابیم دارم ماله همین دنیاس

من به یه دنیای دیگه هنوز دو به شکم

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های لویترا دانلود کنید

دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده