متن آهنگ گردش فروردین از علی زندوکیلی | لویترا

 

متن آهنگ گردش فروردین از علی زندوکیلی | لویترا


دانلود آهنگ گردش فروردین از علی زندوکیلی

به گردش فروردین

بیا به گلزارو ببین

به گردش فروردین

بیا به گلزارو ببین

چه میکند بوی گل

صفای دل جوی گل

گرفته باد بهار بی هراس

حجابو از روی گل

چه شورو غوغا که مرغ چمن

فکنده در کوی گل

مخور غم بیشو کمی

که این جهان هستو همین

مخور غم بیشو کمی

که این جهان هستو دمی

مخور غم بیشو کمی

که این جهان هستو همین

ببین از این راه دراز

که رفته و کی آمده باز

گذشته بگذشت و نیاید دگر

از این نشیب و فراز

به گردش فروردین

بیا به گلزارو ببین

به گردش فروردین

بیا به گلزارو ببین

حیات بلبل بود دفتر خلقت

حکایت گل بود مشق طبیعت

تو در گلستان حکمت گشا

دیده عرقت رفتی و دستور

عشقت ببر پی به حقیقت

کنون که پی بردی به اسرار وجود

بدان که مقصود از وجود تو چه بود

چه از ازل بودی و هستی چه کنون

چه حاصل آوردی از این بود و نبود

چه حاصل آوردی از این بود و نبود

تو زین معانی چرا ندانی

که زندگانی فانیست آنیست

نهیب به کوری قدم به موری

که چون تو جانش جانیست

بگو که مقصود تو چیست زین کیش

کمال مطلوب تو موش یا عیش

یا به حقیقت یاب یا به طبیعت گردیش

یا به حقیقت یاب یا به طریقت گردیش

به گردش فروردین

بیا به گلزارو ببین

به گردش فروردین

بیا به گلزارو ببین

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های لویترا دانلود کنید

دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده