متن آهنگ Summer Time کرنلا | لویترا

 

متن آهنگ Summer Time کرنلا | لویترا


دانلود آهنگ Summer Time کرنلا

[ورس یک]

بیرون شهر رفیقا جمع

میشیم همه ماها دیوونه تر

بالای کوه هوای خوب

نیست به ساعت حواسمون

چهار صبح سمت آبیم

دوره آتیش رقص و شادی

فاز خوب ما کلی داریم

دوره همیم بطری بازی

میکنیم بیخیالیم دیر کنیم

کل ساحل میدوییم

همینجوری بیخودی

هیشکی نیستش شاکی باز

تزش میاد مافیا

با اینکه هی دروغ میگیم

ولی هستیم راضی ما

[کروس]

کوهو جنگل دریا رفتن

مهمونی با دوستا سرگرم

وقتیم که همه جمعن

شادی کنیم با احساس

گوشی شارژ با پاور بانک

اینستاگرامم پر میشه

هشتگ #سامر_تایم

کوهو جنگل دریا رفتن

مهمونی با دوستا سرگرم

وقتیم که همه جمعن

شادی کنیم با احساس

گوشی شارژ با پاور بانک

اینستاگرامم پر میشه

هشتگ #سامر_تایم

[ورس دو]

وقتی که صب میشه

میدیم به هم قول دیگه

جمعه صب فرودگاه باشیم

بریم سمته ترکیه

هوا گرمه چقدر یه جای خنگ فکرم

حوله هارو برمیداریم میریم سمت استخر

شب با کشتی دور از چشمی

میریم واسه شام ساحل

دوست ندارم صب شه اصلا

کاش خراب شه بادبانش

این روزا عالی بودن دوست ندارم تموم شن

سلامتی دوستایی که خوش بودن پهلو من

[کروس]

کوهو جنگل دریا رفتن

مهمونی با دوستا سرگرم

وقتیم که همه جمعن

شادی کنیم با احساس

گوشی شارژ با پاور بانک

اینستاگرامم پر میشه

هشتگ #سامر_تایم

کوهو جنگل دریا رفتن

مهمونی با دوستا سرگرم

وقتیم که همه جمعن

شادی کنیم با احساس

گوشی شارژ با پاور بانک

اینستاگرامم پر میشه

هشتگ #سامر_تایم

[اوترو]

این روزا عالی بودن

این روزا عالی بودن

این روزا عالی بودن

دوست ندارم تموم شن

سلامتی دوستایی که

خوش بودن پهلو من

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های لویترا دانلود کنید

دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده