متن نسخه جدید آهنگ دیوار محسن یگانه | لویترا

 

متن نسخه جدید آهنگ دیوار محسن یگانه | لویترا


توضیحات

خواننده

محسن یگانه

تاریخ انتشار

9 شهریور 1397

دانلود نسخه جدید آهنگ دیوار محسن یگانه

ما بی تفاوت زندگی کردیم

این زندگی کردن خودش جنگه

ما کوه بودیم رو به روی هم

خاطرمون از هم یه مشت سنگِ

از اون همه احساس بین ما

حسی به جز عادت نمیمونه

ما داغ بودیم و نفهمیدیم

چیزی از این حالت نمیمونه

چیزی از این حالت نمیمونه

تو این اتاقِ تنگ دلگیرم

تا باقی عمرم یه جور سر شه

من از خودم فاصله میگیرم

دیوار هی نزدیک تر میشه

میخندم و دردامو میشمارم

تلخِ ولی شاید دلم واشه

وقتی برای غصه هام جا نیست

دیوارو هُل میدم غمام جا شه

دیوارو هُل میدم غمام جا شه