ماه: ژوئن 2018

سریال «ایراندخت»، جفا در حق سردار و سالار ملی

روخانمامه هفت صبح – احمد رنجبر: درباره سریال «ایراندخت» که قرار بود شمایل ستارخان و باقرخان را معرفی کند اما موفق نبود. چرا تمهید محمدرضا ورزی که واقعه ای تاریخی را با قصه ای خیالی در آمیخته است، به بار ننشست؟ آیا این نوع برخورد با قهرمان های کشور جایز است؟ پیش درآمد روزهای آخر […]

حوادث تلخ اجتماعی در دل فیلم‌های ایرانی

هفته نامه چلچراغ: در پردهی ایران کمتر فیلمی را می توان پیدا کرد که بر اساس یک حادثه واقعی یا حادثه تلخ اجتماعی ساخته شده باشد و مورد دخل و تصرف نویسنده و فیلمساز قرار نگیرید. چرا که هر واقعیتی بر اساس فن فیکشن کارگردان به یک درام تبدیل می شود. در ادامه به بهانه […]