دسته: وکیل

 

روش شکایت از کارفرما

کارگر برای طرح دعوی باید به اداره کاری مراجعه نماید که کارگاه در حوزه آن اداره واقع شده است. به عنوان مثال چنانچه نشانی کارگاه در منطقه ای در جنوب غرب تهران باشد کارگر می تواند به اداره کار جنوب غرب مراجعه نماید. پس از مراجعه به اداره مربوطه کارگر می تواند درخواست خود را […]

 

گرفتن مهریه

اگر در مورد مطالبه مهریه سوال دارید و در مقاله مطالبه مهریه توسط وکیل دادگستری گروه وکلای گروه مهریه گردآوری شده است، جواب خود را پیدا نکردید می توانید از مشاوره تلفنی رایگان گروه ما استفاده کنید. مرد به هنگام قرائت خطبه عقد نکاح چیزی را به همسرش تقدیم می کند تا نشانه ای بر […]

 

فروش مال غیر ملک در گروه وکلای تهران

مطابق با ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر که مقرر می دارد. (( کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی ازانحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم می شود. و همچنین انتقال […]